Begravningsgudstjänst för Eric Hedin hölls fredagen den 19 januari i Visborgskyrkan. Kantor Kjell-Åke Stenström spelade musik på orgeln medan gästerna samlades och därefter "Tröstevisa" av Benny Andersson som inledning. Stefan Larsson sjöng, till eget gitarrackompanjemang "Ändlaus veisu" av Allan Nilsson och Jan Ekedahl. Officiant var Bertil Nilsson och efter hans inledningsord sjöngs psalm 190 "Bred dina vida vingar" gemensamt och i sitt griftetal utgick han från Johannesevangeliet 11:25 "Jag är uppståndelsen och livet..." följt av bön, överlåtelsen och bibelord. Den sjungna begravningsbönen och Herrens bön omramades av psalmerna 285 "Det finns djup i Herrens godhet" och 297 "Härlig är jorden". Avsked togs under det att kantorn spelade stilla musik och vid båren talade dottern Ria. Efter slutbönen sjöng officianten a capella psalm 730 "Må din väg gå dig till mötes" följt av välsignelsen. Stefan sjöng "Gunatt, siv gutt" av Allan Nilsson och Bjørn Kristiansen och som avslutningsmusik spelade kantorn "Air" av Johann Sebastian Bach. Minnesgåvor hade överlämnats till Barncancerfonden från bland andra vännerna i WATS, Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden och till Stiftelsen Forskning utan djurförsök.