Begravningsgudstjänst för Bertil Hedin hölls onsdagen den 24 januari i Dalhem kyrka. Kantor Barbro Olofsson spelade stilla musik på orgeln medan gästerna samlades och därefter Per-Erik Moraeus "Koppången" som inledning varpå solisten Stefan Larsson sjöng, till eget gitarrackompanjemang, den skotska folkmelodin "Amazing grace" med text av John Newton. Officiant var Pernilla Cramnell och efter hennes inledningsord sjöngs gemensamt psalm 251, verserna 1, 2 och 4 "Var jag går i skogar, berg och dalar" och i sitt griftetal utgick hon från Psaltaren 103:15-17 "Människans dagar är som gräset: hon spirar som blomman på marken, så sveper vinden fram, och den är borta, platsen där den stod är tom..." följt av bön, överlåtelsen och bibelord. Begravningsbönen och Herrens bön föregicks av Allan Nilssons och Bjørn Kristiansens "Gunatt, siv gutt" framförd av solisten och efterföljdes av psalm 190 "Bred dina vida vingar" och välsignelsen. Solisten sjöng Lars Berghagens och Lars Holms "Du är alltid en del utav mej" och kantorns spelade därefter som avslutning Benny Anderssons "Tröstevisa". Gravsättning skedde på Dalhems kyrkogård och efter avskedstagandet och officiantens slutbön sjöngs psalm 297, vers 1, "Härlig är jorden" som ett sista farväl. Efterföljande minnesstund hölls i Församlingshemmet. Minnesgåvor hade överlämnats till Hjärt-Lungfonden från bland andra Vallstena IF och SPF Blåelden. Blommor hade lämnats från bland andra Å-Gruppen.