Begravningsgudstjänst för Bernt Ahlqvist hölls i Allhelgonakapellet torsdagen den 25 januari 2018. Som inledningsmusik spelade kantorn Berith Tivell på orgeln Johann Sebastian Bachs "Preludium i e-moll" och därefter sjöng solisten Linn Nielsen till eget pianoackompanjemang Augusta Lönborgs och Julius Dahlöfs "Långt bortom rymder vida". Psalm 322:1-3 "Jag är en gäst och främling" sjöngs gemensamt. Officianten Karen Holm utgick i sitt griftetal från Ruts bok 1:16-17 "Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag." samt läste Per Lagerkvists dikt "Intet är förgäves" varefter hon förrättade överlåtelsen följt av bibelläsning. Den sjungna begravningsbönen och Herrens bön omramades av psalm 183 "Som sådden förnimmer Guds välbehag" och psalm 249 "Blott en dag". Under avskedstagandet i kapellet spelade kantorn stilla orgelmusik och från blomstergärden kring urnan kan nämnas blommor från bland andra Atlas Copcos guldklubb. Solistens framförande av Mikael Wiehes "Den jag kunde va" föregicks av slutbön samt välsignelsen och efterföljdes av att kantorn spelade Oskar Lindbergs "Gammal fäbodpsalm" som avslutningsmusik. På den efterföljande minnesstunden i Tjelvarkyrkans samlingssal hälsade officianten välkommen och sonen Ingvar, brorsdottern Jane samt brorsonen Håkan talade till minnet av Bernt. Barnbarnet Ellen läste dikten "The Ship" och officianten läste upp minnesgåvor skänkta till Världens barn, till Sjöräddningssällskapet, till Läkare utan gränser, till Barncancerfonden och till Diakonala hjälpverksamheten i Visby domkyrkoförsamling. Avslutningsvis skickades en minnesbok för Bernt runt så att gästerna kunde skriva i den.