Begravningsgudstjänst för Bengt Collberg hölls i Follingbo kyrka fredagen den 23 december 2017. Som inledningsmusik spelade kantorn Jan-Erik Ahlström på orgeln Oskar Lindbergs "Gammal fäbodpsalm" och därefter sjöng solisten Stefan Larsson till eget gitarrackompanjemang Lars Berghagens och Lasse Holms "Du är alltid en del utav mej". Psalm 289:1,2,4 "Guds kärlek är som stranden" sjöngs gemensamt. Officianten Janne Manni höll ett personligt griftetal varefter han förrättade överlåtelsen. Bibelläsningen föregicks av att solisten framförde Bjørn Kristiansens "Gunatt" med gotländsk text av Allan Nilsson. Begravningsbönen och Herrens bön omramades av psalm 249 "Blott en dag" och psalm 297 "Härlig är jorden". Under avskedet i kyrkan spelade kantorn stilla orgelmusik och därefter följde slutbön och välsignelsen. Från blomstergärden kring kistan kan nämnas blommor från bland andra LRF Lokalavdelningen och Follingbo bygdegårdsförening. Solisten sjöng och spelade Åge Aleksandersens "Ljus och värme" med svensk text av Benny Borg och därefter spelade kantorn Jan Christer Erikssons "De sista ljuva åren" som avslutningsmusik. På den efterföljande minnesstunden i Bygdegården läste officianten upp minnesgåvor skänkta till Hjärt-Lungfonden. Gåvor var även skänkta till Gotlands Hembygdsförbund och till Röda Korset, Katastrofhjälpen från Follingbo Rödakorskrets. Talade till minnet av Bengt gjorde grannen Olof Nyström och avslutningsvis tackade officianten på gästernas samt de anhörigas vägnar.