Begravningsgudstjänst för Anne-Marie Pettersson hölls fredagen den 26 januari i Väskinde kyrka. Organist Anton Linnerhed spelade "Largo" av Georg Friedrich Händel som inledning och därefter framförde Britta Backlund Rödland och Øyvind Rödland, med sång respektive gitarr, psalm 630 "Uppå tröskeln till sitt hus". Officiant var Martina Åkeson Wollbo och efter hennes inledningsord sjöngs gemensamt psalm 310 "O Gud, du mig ej överger" och i sitt griftetal utgick hon från Jesaja 38:12 "Jag har vävt mitt liv till slut..." följt av bön, överlåtelsen och bibelord. Begravningsbönen, Herrens bön och välsignelsen omramades av psalmerna 249 "Blott en dag, ett ögonblick i sänder" och 297 "Härlig är jorden". Britta och Øyvind framförde "Håll mitt hjärta" av Björn Skifs, Peter Hallström och Lasse Andersson och som avslutning spelade organisten "Jesus bleibet meine Freude" av Johann Sebastian Bach och till tonerna av denna bars Anne-Marie ut för gravsättning. Avsked togs vid graven och som avslutning lyste officianten frid över vilorummet. Efterföljande minnesstund hölls i Församlingshuset. Vid minnesstunden läste officianten upp minnesgåvor som hade överlämnats till Läkarmissionen från bland andra Väskinde Hembygdsförening och Väskinde Kyrkliga Syförening, Cancerfonden, Cancerföreningen i Stockholm, Skeppskyrkan samt till Läkare utan gränser. Tal hölls av grannarna Carolina Carlsson och Helga Glenk, Venny Vizén talade för syföreningen och Peder Fohlin för Väskinde Församling. Dottern Ulla tackade alla som kommit och officianten avslutade samvaron. Blommor hade lämnats från bland andra Väskinde Församling.