Begravningsgudstjänst för Anne-Marie Bogren hölls i Allhelgonakapellet torsdagen den 29 augusti 2019. Som inledningsmusik spelade kantorn Gudrun Wessman på orgeln Evert Taubes "Så skimrande var aldrig havet" och därefter sjöngs 249 "Blott en dag" gemensamt. Officianten prost Staffan Beijer utgick i sitt griftetal från Johannesevangeliet 4:34 "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk." varefter han förrättade överlåtelsen följt av bibelläsning. Den sjungna begravningsbönen och Herrens bön omramades av psalm 289 "Guds kärlek är som stranden" och psalm 597 "När stormen ryter vilt på hav". Under avskedstagandet i kapellet spelade kantorn stilla orgelmusik följt av slutbön och välsignelsen. Psalm 297 "Härlig är jorden" följdes av att kantorn spelade Svante Petterssons "Gotländsk sommarnatt" som avslutningsmusik. Minnesgåvor hade lämnats till Diabetesfonden.