Begravningsgudstjänst för Anders Plahn hölls tisdagen den 5 december i Västerhejde kyrka. Kantor Kerstin Gahne spelade "Time to say goodbye" av Francesco Sartori som inledning och därefter psalm 249 "Blott en dag" vilken
sjöngs gemensamt. Josef Edebol var officiant och i sitt griftetal utgick han dels från Predikaren 3:1-4 "Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen: en tid för födelse, en tid för död, en tid att plantera, en tid att rycka upp, en tid att dräpa, en tid att läka, en tid att riva ner, en tid att bygga upp, en tid att gråta, en tid att le, en tid att sörja och en tid att dansa" dels från 1:a Petrusbrevet 2:4 "När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom" följt av bön, överlåtelsen och bibelord. På digitalt media sjöng barnbarnet Albin sången "Rain" följt av den sjungna begravningsbönen och Herrens bön. Gemensamt sjöngs psalm 297 "Härlig är jorden". Avsked togs i kyrkan under det att kantorn spelade "Bön" av Jerker Leijon följt av slutbön och välsignelsen. Som avslutningsmusik spelade kantorn "Air" av Johann Sebastian Bach. Gåvor till minne av Anders hade lämnats till Cancerfonden och till Läkare utan gränser. Blommor hade lämnats från bland andra Boman Restaurering AB och Smågårde Vägförening.