Enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter måste man ansöka om att få ha djur inom detaljplanerat område, om de inte räknas som sällskapsdjur. En person boende i Visby har nu ansökt hos Region Gotland om att i sitt hem få ha en majsorm, som är ofarlig, samt en kungsboa (även kallad boa constrictor). Kungsboan räknas generellt inte som farlig, men om den känner sig hotad kan den bitas och vid jakt kväver den sina byten till döds.