Capella Gotlandica möter våren med en konsert i Riksantikvarieämbetets och Riksutställningars lokaler på A7-området på onsdag 19 maj. Lokalerna är fantastiska och inbjuder till musikaliska experiment. Konserten kommer att hållas i det stora atrium som utgör entrén till de båda verksamheterna. Det känns som om våren har varit ovanligt återhållsam i år och inget passar väl bättre än att få manifestera den med en konsert under kommande vecka.
Denna konsert med blandning av texter med mystik och trolldom av Shakespeare, gammal god vardagskärlek skildrad av John Lennon och Paul McCartney och lyriska kärleksdikter av Federico García Lorca, har fått namnet "Sånger från Sinnenas värld". Sinnligheten kommer att få sitt lystmäte både i det musikaliska och i klangrummet som bjuds i den spännande lokalen med den modernt inspirerande miljön. Capella Gotlandica sjunger Shakespeares texter i tonsättningar av Jaakko Mäntyjärvi och Håkan Parkman. Lorca-dikterna är tonsatta av Dante Andreo och Beatles-sångerna framförs i The King Singers tappning. Dessutom blir det sång från Gunnar Erikssons rika skatt av körarrangemang; "To the mothers in Brazil" och "Gjendines bådnlåt". Publiken bjuds också på georgisk manskörsång och vi får njuta av toner från tvärflöjt i "Liten pastoral". Körens dirigent är som alltid Maria Wessman Klintberg.