Efter flera år av arbete med bland annat elektrifiering av fordon, bränslebyten och effektiviseringar kunde Swedavia i mitten av juni fira att deras verksamhet på Visby flygplats nu är helt fossilfri.

– Det känns fantastiskt. Något som verkade omöjligt och svårt till en början visade sig vara möjligt, säger flygplatschefen Gunnar Jonasson.

Swedavia har som mål att de tio flygplatser bolaget driver ska vara helt fossilfria senast år 2020. Med två års marginal har nu Visby flygplats alltså nått målet.

– Visby Airport är en stor verksamhet som använder många fordon, maskiner och mycket energi för att möjliggöra flygresor till och från Gotland. Att vår verksamhet på flygplatsen nu är helt fossilfri är en jättebedrift och jag är mycket stolt, säger Gunnar Jonasson.

Utsläppen av fossilt koldioxid på Visby flygplats har på tio år minskat från omkring 300 ton per år till att nu vara nere på noll. För att nå dit har de bland annat bytt ut alla fordon och maskiner som drivits på fossila bränslen, allt från brandbilar till snöröjningsfordon och maskiner, mot fossilfria varianter. Flygplatsens energiförbrukning har även den minskat och energiförsörjningen sker med grön el.

Vad det gäller inrikesflygen har branschen som mål att vara helt fossilfri år 2030 och utrikesflyget, och därmed allt svenskt flyg, år 2045.