Flera kommuner runt om i landet har en handelsstrategi som ska hjälpa till att styra handelns utveckling. Det är ett dokument som näringslivsexperten Elisabet Elmsäter Vegsö, Svensk Handel, tycker att Region Gotland också borde satsa på.

– Det viktigaste är att ha en strategi och plan för handeln som kopplas till en översiktsplan. En handelsstrategi är bra, men det får inte bli ett dokument som inte används. Den måste vara kopplad till översiktsplanen direkt och göras i ett tidigt stadium. Politiker och tjänstemän måste skaffa sig kunskap om vad som kommer hända framöver, det kommer att bli fler förändringar de kommande tio åren än under de senaste 50 åren, sa Elisabet Elmsäter Vegsö till Helagotland.se i förra veckan.

LÄS MER: "Handeln i innerstan riskerar att visa upp ett slags låtsas-Gotland"

Artikelbild

| Peter Lindvall säger att tjänstemännen inte fått något uppdrag att ta fram en handelsstrategi.

Magnus Olsson, verksamhetsledare vid Visby Centrum, menar att det hade varit ett bra verktyg för regionen att ha.

– En handelsstrategi är otroligt viktig för att skapa de bästa förutsättningarna för alla handelsföretag på Gotland. Desto mer handel vi kan behålla på ön, desto större chanser är det att företag kan anställa fler, säger han.

Han menar att det är en strategi som Region Gotland borde ta fram i samarbete med näringslivet.

– En aspekt kring en strategi är att man vid nyetableringar kan se vart man skulle passa in någonstans. Det finns mycket att vinna på att ligga nära butiker inom samma segment. Det är viktigt för alla, även för handeln på landsbygden där det kan finnas en stor vinning av att samlas tillsammans med servicefunktioner för lättillgänglighet med kollektivtrafiken, säger Magnus Olsson.

Artikelbild

| Filip Reinhag menar på att det är inte regionens jobb att styra hur marknaden utvecklas.

LÄS MER: "En död stadskärna är inte bra för Visby"

Har ni diskuterat med regionen angående behovet av en handelsstrategi?

– Frågan blir mer och mer aktuell och ha börjat att lyftas nu när även Stenhuggaren har startat en förening och är medlemmar i Gotland Handel. Det kommer bli lättare att få en helhetssyn för hela Gotland. Kan handlarna gemensamt ta fram ett förslag på en strategi så kommer det underlätta oerhört mycket för både tjänstemän och politiker att fatta beslut.

Det här är en oerhört viktig fråga, till syvende och sist handlar det om att utveckla handeln på hela ön så mycket som möjligt, säger Magnus Olsson.

Regiondirektören Peter Lindvall säger att det inte finns något uppdrag från politikerna om att ta fram en sådan strategi.

– Vi lägger fast marknadens användning i den översiktsplan och i de detaljplaner som vi tar fram. Vi har inte fått något uppdrag om en handelsstrategi, säger han.

Vad skulle du säga om en handelsstrategi?

– Vi har inte haft frågan uppe på det här sättet tidigare. Men med anledning av det här får vi utvärdera om en sådan strategi behövs och hur den i så fall ska formuleras, säger Peter Lindvall.

LÄS MER: Visby Centrum ställer sig emot politikernas beslut

Filip Reinhag (S), vice ordförande i regionstyrelsen, är frågande till om det verkligen behövs någon ny handelsstrategi. Han menar på att det borde vara handelskrafter som styr vart handeln kommer att etablera sig och att det inte är något som Region Gotland ska lägga sig i.

– Jag ser svårligen att det är politikens uppgift att styra näringslivet. Vi ska inte socialisera handeln, jag har fullt förtroende för att marknaden klara av det själv. Jag förstår den problematik som frågan är laddad med. Sen tycker jag det är problematiskt om vi ska gå in och styra var människor ska handla. All handel behöver växa av egen kraft, menar Filip Reinhag.

Han säger att han inte delar Lars Thomssons uppfattning kring att handelsfrågor ska styras via detaljplanen.

– Jag tror att det är politiskt svårt. Det är klart vi kan sätta stopp för utvecklingen och inte möjliggöra för företag att etablera sig, men frågan är vad vi får för utveckling då, säger Filip Reinhag om handelns framtida utveckling i Visby och på övriga Gotland.

Fotnot: Gotland Handel är en förening som verkar för handeln på Gotland och består av 9 handelsföreningar.