I går fick GT ta del av den skrivelse som Visby Centrum författat och som gör klart att de fullt ut står bakom förändringen av området.

Ägaren Peter Nilsson, som köpte fastigheterna för totalt 16 miljoner kronor, vill återskapa en köpmansgård och ser gärna ett centrum för kryssningsmottagande och världsarv med entré bland annat via ringmuren.

Byggnadsnämndens beslut i onsdags, om att ge tillstånd att riva det omtalade bulhuset till höger om Gottgluggen, var ett stort steg framåt för planerna.

– Vi vill med skrivelsen tydligt markera att vi är för projektet och att vi är fullständigt övertygade om att det kommer att bidra med oerhört mycket positivt för hela Gotland och Visbys stadskärna året runt, säger Magnus Olsson.

Håkan Björkman, Visbyark, som ritat den nya planen, säger:

– Vår vision med projekt Atterdag är att, i enlighet med världsarvsstatuterna, värna om en levande innerstad och se till att den utvecklas. Den gamla köpmansgården ska åter få sjuda av liv och bli mer tillgänglig från Södertorg genom en ny passage.

Visby Centrum menar att kvarteret skulle bli ett perfekt nav, en central plats som lockar till sig folk och därigenom skapas ett flöde mellan nyckelplatser i stadskärnan. I detta fall syftar man främst på Södertorg, Adelsgatan och Stora torget. Samtidigt jobbar centrumföreningen för att utöka med Södercentrum, bara ett stenkast därifrån.

– Satsningen på det här nya kvarteret skulle knyta ihop dessa platser och det skapar de nödvändiga flödena som krävs för att hela världsarvet skall vara levande. Det gynnar tillväxten, säger Magnus Olsson.

Som Gotlands Tidningar berättade redan i november förra året, är förebilden för att förändra miljön vid Södertorg och skapa en mer öppen plats, Piazza Navona i Rom. Tanken är att Gottgluggen och den låga byggnaden till vänster rivs och ersätts med nya byggnader med butiker, ateljéer och restaurang i markplan.

Är ni oroliga för reaktioner angående rivningen av bulhuset?

– Vi förväntar oss reaktioner, men vi menar att det som gör Visby så unikt är att vi har ett levande världsarv där ruiner, butiker, historiska byggnader och invånare tillsammans skapar en miljö som få städer kan mäta sig med. Vi har fullt förtroende för att Peter Nilsson, arkitekterna och regionen kommer att hitta ett utseende som passar väl in i världsarvsbilden, avslutar Magnus Olsson.