Många är inte på det klara med hur lite man får ut när man går i pension eller har inte satt sig in i det i tid. Det är även förvånansvärt många pensionärer som inte känner till att de kan ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten. Det menar Tommy Johansson, PRO Gotlands vice ordförande.

– Man kan, nej man SKALL söka. De flesta tror att man måste ha en hyra, men bostadstillägg är baserat på vad man har för boendekostnad så även om man bor i villa kan man söka, säger Tommy Johansson.

Han förklarar att sett till övriga landet så ligger Gotland lågt när det gäller inkomst. Det gör i sin tur att även pensionerna är förhållandevis låga. År 2017 låg medianpensionen på 19 004 kronor per månad för män och 15 500 kronor för kvinnor på Gotland.

Artikelbild

| Tommy Johansson, vice ordförande för PRO på Gotland.

– Det största problemet är att kvinnor har så låg pension, det känner de flesta till. Så länge vi har en ojämlikhet i samhället så kommer pensionerna vara ojämlika också! säger Tommy Johansson med bestämdhet.

Lokalt och nationellt kämpar PRO bland annat för att hela pensionssystemet ska reformeras för att minska äldrefattigdomen, att fler hyresrätter byggs - särskilt på landsbygden - och större satsningar på friskvård. Allt eftersom vi blir allt äldre i landet.

– Skulle man till exempel hitta ett sätt att få folk mer aktiva på Gotland, både fysiskt och mentalt, så mår människor inte bara bättre utan regionen skulle även spara pengar. Det är en win-win-situation, säger Tommy Johansson engagerat.

Men trots att pensionärslivet kan visa sig bli tufft rent ekonomiskt så är det inte många gotländska pensionärer som klagar enligt Tommy Johansson.

Artikelbild

| Tommy Johansson, vice ordförande för PRO på Gotland.

– Pensionärer är en grupp som knorrar och klagar mindre än vad de egentligen lider!

Låga pensioner i kombination med att många äldre bor på landet gör att flera problem kan uppstå på Gotland. Tommy Johansson skissar upp flera vanliga scenarier:

– Vi kan ta som exempel ett par som bor på landsbygden. De klarar sig rätt hyggligt i sin villa och har en ganska låg månadskostnad. De har inga skulder, huset är kanske över 40 år gammalt och betalt, men så går den ene parten bort eller blir sjuk och tvingas bo på ett annat boende. Då kan det bli dyrt för den som bor kvar. Antingen med bara en pension att leva på, om den andre gått bort, eller med dubbla boendekostnader eftersom maken eller makan bor på ett äldreboende.

Det, menar Tommy Johansson, gör att många äldre "tvingas bo kvar" på landet, av ekonomiska skäl, trots att man kanske inte längre vill eller orkar. Att köpa en lägenhet i Visby är inte ett alternativ då månadskostnaden blir för hög.

PRO har därför lämnat som förslag att man, när man är runt 80, ska ha rätt till ett annat boende utan biståndsprövning. PRO Gotland anser även att det bör byggas fler hyreslägenheter utanför Visby.

Men att bli äldre på Gotland är verkligen inte nattsvart. Tvärtom.

– Om du jämför med många delar av övriga landet så har vi en bättre situation på Gotland anser jag. Vi har bra hemtjänst och sjukvård och personligen vågar jag påstå att det är bättre här än i exempelvis Stockholm.

För dem som har några år kvar till pensionen är det hög tid att verkligen sätta sig in i vad som gäller.

– Är man 55 plus ska man verkligen göra det och se vilka åtgärder du kan göra. Det är ett gott råd! säger Tommy Johansson.