Börs USA-börserna har börjat det nya året i medvind och den positiva utvecklingen ser ut att fortsätta. Det bredare S&P 500 nådde ny rekordnivå när indexet översteg 2 700-nivån för första gången med hjälp av lyft i tekniksektorn.

IBM:s och Oracles aktier steg båda med drygt 2 procent.

Wall Street fick också skjuts av energi- och hälsovårdssektorn. Indexen påverkades inte av nämnvärt av protokollet som offentliggjordes från Federal Reserves möte i december, i vilket det framgick att flera medlemmar i den penningpolitiska kommittén bland annat var oeniga om takten på kommande höjningar av styrräntan.

Nasdaqs kompositindex ökade 0,8 procent, S&P 500 steg 0,6 procent och Dow Jones industriindex gick upp 0,4 procent.