Gotland klarade sig undan totalavbrott under den gångna veckan, men Vattenfall är inte klara med underhållsarbetena vid kraftstationen i Ygne. Nu pausas arbetet och återupptas nästa år.

– Vi får återkomma till hur lång tid de återstående arbetena kommer att ta i vår. Arbetena utförs tillsammans med ABB och Geab. Tidpunkten för arbetet bestämmer vi i samråd med Geab, säger Mikael Björnér, kommunikationschef vid Vattenfall eldistribution.

LÄS MER: Nya hot om totalavbrott – Vattenfall hann inte klart

Orsaken till förseningen är att teknikerna gått försiktigt tillväga. Tanken var att arbetena i Ygne skulle vara klara i veckan, men så blev det inte.

– Vi har avslutat arbetena så långt det går, men vissa moment måste utföras senare i vår, säger Mikael Björnér.

Under vintern är elnätet som hårdast belastat, det beror på klimatet och att många bostäder värms upp med el. Att nätet är hårt belastat ökar risken för avbrott i samband med arbeten vid kraftstationen.

– Det finns alltid en risk för elavbrott vid arbeten med högteknologisk utrustning, men risken är mindre då det är lägre belastning i nätet, säger Mikael Björnér.

LÄS MER: Så mycket kan Geab få betala för elavbrotten

Från Geabs sida är man nöjda med försiktigheten i arbetena.

– Det är skönt att det gått enligt plan, det har gått bra för att man gått fram med stor försiktighet. Det har gått helt utan störning. Att man genomför kommande arbeten då det är lägre belastning på elnätet gör att riskerna för avbrott minskar, säger Kalle Blomberg, tillförordnad elnätschef vid Geab.

Det har förts en dialog mellan gotländska företag och elbolagen kring arbetena.

– Vattenfall har varit transparenta och vi har haft en bra dialog, avslutar Kalle Blomberg.