Det är företaget CMPartner som kartlagt boksluten för Sveriges företag. Siffrorna för Gotland visar att omsättningen ökat markant, med 8 procent.

LÄS MER: Miljardökning för gotländska företagen

Störst vinst (tkr)

Artikelbild

| Rederi AB Gotland kommer på andra plats över Gotlands största företag 2016.

1. Svenska Spel AB, 4 866 000

2. Rederi AB Gotland, 437 663

3. Gotlands Elnät AB, 92 779

4. Swedbank Payex Holding AB, 77 583

5. Gotlands Energi AB, 43 654

6. Moneda Invest AB, 24 280

7. Ownpower Project Europe AB, 17 521

8. Sweprod AB, 16 585

9. Rindi Energi AB, 14 682

10. Wisby Tankers AB, 13 837

11. Rindi Syd AB, 12 524

12. Wisby Tankers AB, 13 837

13. Brukets Livs AB, 12 524

14.Gotlands Elförsäljning AB, 11 412

15. Teg AB, 11 372

16. Pave Livs i Visby AB, 11 277

17. Speranza AB, 10 964

18. Gotlandshem AB, 10 678

19. Österleds fastighets AB, 10 509

20. Filipstads Värme AB, 10 292

21. AB Visbymöbler (Mio), 8 216

22. Ruthström och Larsson Bygg AB, 7 818

23. Fritidsanläggningar Kneippbyn AB, 7 546

24. NT Management AB, 7 376

25. Annen Holding AB, 7 209

Totalt har öns samtliga företag gjort nästan 6,16 miljarder i vinst.

Störst omsättning (i tkr)

1. Svenska Spel AB, 7 742 000

2. Rederi AB Gotland, 2 094 004

3. Gotlands Slagteri, 832 668

4. Swedbank Payex Holding, 690 046

5. Wisby Tankers, 427 171

6. Coop Gotland ekonomisk förening, 402 491

7. Gotlandshem AB, 396 797

8. Teg AB, 393 189

9. Brukets livs AB, 368 034

10. Järn AB Södertorg, 229 766

11. Gotlands Energi AB, 207 503

12. Sweprod AB, 166 313

13. Keges Fastigheter AB, 155 976

14. Gotlandsägg AB, 152 827

15. Visby Motorcentral AB, 134 136

16. Dan Kolmodin Bygg AB, 129 719

17. Visby Bilcity AB, 120 073

18. Väg & Byggnadsgrus på Gotland AB, 117 180

19. Wisab Bygg AB, 117 180

20. Ryftes Grönsaker AB, 114 225

21. Dennis Lundins Bil AB, 96 653

22. Hansa Wood AB, 93 760

23. Ruthström & Larsson Bygg AB, 93 620

24. Gotlands Media AB, 89 478

25. Rindi Energi AB, 87 476

Totalt omsatte de gotländska bolagen 25,14 miljarder.

Flest anställda

1. Svenska Spel AB, 1653

2. Rederi AB Gotland, 686

3. Swedbank Payex Holding AB, 480

4. Wisby Tankers AB, 460

5. Teg AB, 167

6. Gotlands slagteri AB, 122

7. Coop Gotland ekonomisk förening, 110

8. Nybergs Entreprenad AB, 105

9. Gotlandshem AB, 91

10. Brukets Livs AB, 91

11. Dan Kolmodin bygg AB, 90

12. Gotlands elnät AB, 84

13. Järn AB Södertorg, 84

14. Gotlands hemtjänster AB, 78

15. Wisby Assistans AB, 65

16. Assistans på Gotland AB, 64

17. Sweprod AB, 64

18. Guteskolan AB, 63

19. Gotlands energi AB, 62

20. BRS Networks AB, 61

21. Hotel Wisby AB, 59

22. Strand Hotel i Visby AB, 58

23. Kenova AB, 57

24. Barnards assistans AB, 56

25. Keges fastigheter AB, 53

Totalt är 10 630 anställda av gotländska företag.

Alla siffror bygger på företagens bokslut för räkenskapsåret 2016, och har sammanställts av företaget CMPartner.