Gotlands Energidialog, som arrangeras av länsstyrelsen och Region Gotland, lockade i går ett hundratal besökare till Clarion i Visby.

Inledande tal hölls av landshövding Cecilia Schelin Seidegård, regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) samt länsstyrelsens Agneta Green.

Sedan var det dags för åhörarna att bekanta sig med Mattias Eriksson – en person som får stor inverkan på vårt ö-liv i framtiden. GT såg också till att få en pratstund.

Artikelbild

| Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma, länsstyrelsens miljöchef Karin Fager, regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S), landshövding Cecilia Schelin Seidegård och projektledaren Mattias Eriksson.

Mattias Eriksson har jobbat på Energimyndigheten i 20 år, bland annat med energieffektivisering i u-länder och handel med utsläppsrätter.

Sedan i somras leder han en förstudie som ska utreda ”hur Gotland kan få ett helt förnybart energisystem”. Regeringens mål med arbetet är högt ställt: ”Gotland ska på så sätt visa vägen för hur hela Sverige kan ställa om till hundra procent förnybar elproduktion”.

– Ska vi ha ett hållbart energisystem i Sverige till år 2040 behövs bra förebilder. Gotland ligger redan bra till, här finns duktiga entreprenörer på området, säger huvudpersonen själv.

Att projektet har koppling till Svenska Kraftnäts nej till en ny Gotlandskabel går inte att komma ifrån.

Artikelbild

| Mattias Eriksson besökte i går Gotlands Energidialog.

GT valde att ställa projektledaren mot väggen från början, med följande fråga:

Hinner vi vänta på att ditt projekt ska realiseras, samtidigt som våra kablar på havsbottnen blir allt äldre?

– Jag tror att vi hinner. En ny kabel hade också tagit tid, den hade säkert inte varit klar förrän tidigast 2022. Jag tror vi kan hitta lösningar som faktiskt går snabbare än så, givet att förstudien faller i god jord förstås, svarar Mattias Eriksson.

Förstudien ska inte handla endast om el, utan gäller energi överhuvudtaget. Där ingår sådant som bilar, drivmedel, effektiva byggnader, industrier och energiproducenter.

Men när den presenteras – vilket ska ske redan den 30 mars nästa år – lär många bläddra direkt till kapitlet om en eventuell ny elförbindelse med fastlandet.

– Vår vision är inte en isolerad ö energimässigt, även om det florerat sådana uppgifter. Jag tror att goda energisystem måste länkas samman på olika sätt, men det finns andra möjligheter än en kabel. Samtidigt kan förstudien fortfarande landa i att en tredje kabel behövs och då får vi förorda det, klargör Mattias Eriksson.

Han tror att framgångsfaktorerna ligger i en bra dialog, både med myndigheter och berörda aktörer på Gotland.

– Om vi kan ge resultat som är både görbara och förankrade, då finns det också goda möjligheter att snabbt realisera dem.

Finns det några potentiella hinder?

– Spontant tänker jag på att det är valår nästa år. Men målet är att göra ett bra jobb med förslag på lösningar som är intressanta oavsett vilken regering vi har, svarar Mattias Eriksson.

Vad säger du om farhågorna om Gotland som försökskanin? Äventyrar ni vår framtida energiförsörjning genom att experimentera med den?

– Nej, det gör vi inte! I uppdraget finns tydliga villkor kring det. Enkelt uttryckt kan man säga att Gotland inte ska ha sämre förutsättningar än andra platser.

På det stora hela ser projektledaren stor potential i detta för öns framtid avgörande arbete.

– Rätt utfört kan det här innebära nya affärsmöjligheter för Gotland, som kommer att ligga i framkant på energiområdet, avslutar Mattias Eriksson.