Det är gott om platser som är lämpliga för solcellsanläggningar och det är ingen brist på tak. Solen skiner tillräckligt mycket för att göra det lönsamt i Skåne, säger Marcus Larsson, projektledare för Sol i Syd som är ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan Region Skåne och Region Blekinge.

Men det är inte bara i Skåne som antalet solcellsanläggningar ökar. Under 2017 tillkom 5 300 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, enligt nya siffror från Energimyndigheten.

Egen kontroll lockar

Artikelbild

Totalt finns nu 15 300 anläggningar i landet – en ökning med 52 procent från förra året. Samtidigt ökade den totalt installerade effekten i Sverige under 2017 till 231 megawatt, en ökning med 65 procent på ett år.

I praktiken innebär det att anläggningar med en effekt på mellan 20 och 1 000 kilowatt, vilka används av industrier och offentlig sektor, växer snabbare i antal än de under 20 kilowatt – sådana som villaägare använder för eget bruk.

Tidigare var det folk som investerade för att de var nyfikna på tekniken eller hade ett väldigt stort miljöintresse. Nu blir det mer och mer vanligt att man vill producera sin egen el för att ha kontroll, säger Jeffrey Berard, statistiker på Energimyndigheten.

Exakt vad som driver byggnation av solcellsanläggningar är inte helt klart. Energimyndigheten ska undersöka hur investeringskostnad, elpris och teknikförbättring påverkar. Från och med 2018 ligger investeringsstödet för solenergi på 30 procent jämfört med tidigare 20 procent.

Vi kommer att märka om det driver på utvecklingen eller inte, vi följer det noga, säger Berard.

Geografiska skillnader

När det gäller den geografiska spridningen så finns 40 procent av den installerade effekten i länen Västra Götaland, Stockholm och Skåne. Mest installerad effekt per invånare finns inom Gotlands län.

På kommunnivå innehas förstaplatsen av Simrishamn, bland annat till följd av en stor anläggning i kommunen.

Sol i Syd hoppas på fler större anläggningar i regionen. Organisationen arbetar för att öka intresset och kunskaperna om solenergi hos aktörer som exempelvis fastighetsägare, arkitekter, installatörer, småhustillverkare, bygglovshandläggare, kommuner och lantbrukare.

Speciellt i kustnära områden där man uppger att förutsättningarna är goda.

Vi har fått förfrågningar från aktörer i Skåne om att bygga flera solcellsparker. Bland annat från tidigare vindkraftsprojektörer som nu börjar få upp intresset för solenergi, säger Marcus Larsson.