Det är entreprenören Karsten Inde som har ansökt om förhandsbesked för att få uppföra 42 nya bostäder i Västerhejde. Det är i skogsområdet bakom Västerhejde bygdegård som han vill bygga. Karsten Inde driver sedan tidigare vandrarhem och sommartid restaurang i befintliga lokaler bakom bygdegården.

I den nya bostadsplanen ska den gamla restaurangen Route 140 rivas för att ge plats åt 17 radhus samt sju mindre hus med tre till fyra lägenheter i varje hus.

Men miljö och hälsoskyddsnämnden, som är remissinstans i ärendet, hade på tisdagen ärendet uppe och sade då nej till den nuvarande ansökan, med hänvisning till att lackverkstaden Västerhejde Bilskador ligger för nära.

Artikelbild

| I skogsområdet bakom bygdegården i Västerhejde planeras det för drygt 40 nya bostäder. Längst ned i bild syns Toftavägen och den röda byggnaden utgör bygdegården.

– Vi har gjort bedömningen att det är olämpligt att ha bostäder så nära inpå billackeringsverksstaden, eftersom det kan uppstå problem. Avståndet mellan husen och verkstaden skulle bli mellan 20 och 70 meter, och det rekommenderade skyddsavståndet mellan bostäder och en sådan här verksamhet är 100 meter, säger Isabel Enström (MP), ordförande i nämnden.

Det är framför allt bullerstörningar och lukt från lösningsmedel som sätter käppar i hjulet, enligt henne.

– Möjligheten finns ju fortfarande att arbeta om i planen och få till en byggnation där, för det är vi ju måna om också. Men problemet som kan uppstå är att vi riskerar klagomål från de boende och att den befintliga verksamheten då måste göra anpassningar utifrån att det tillkommit något nytt.

Hon understryker att nämnden är försiktig med att säga ja till byggnationer nära verkstäder och industri eftersom det ofta kommer in klagomål till regionen av den typen.

Artikelbild

| Karsten Inde driver vandrarhemmet vid Västerhejde bygdegård och vill nu avancera genom att bygga bostäder på platsen.

Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) är positivt inställd till tanken på nya bostäder. Hur avstyrkandet från miljö- och hälsoskyddsnämnden påverkar projektet är enligt honom oklart ännu.

– Området i sig är utpekat för bostäder, så grundinställningen är positiv. Den här verksamheten med verkstaden ska inte behöva flytta och bostäder ska inte behöva påverkas av den, så det är en balansgång, säger han.

Artikelbild

Vid sidan av miljö- och hälsoskyddsnämnden har dessutom en närboende granne skrivit till regionen och yrkat på ett nej till bygget med hänvisning bland annat till att trafiksituationen redan i dagsläget är ansträngd vid bygdegården och idrottsplatsen.

Helagotland.se har sökt Karsten Inde.