Det är Nyhetsbyrån Siren som sammanställt statistik från Statistiska Centralbyrån över medianinkomsten för kvinnor och män i landets alla kommuner förra året.

För hela riket ligger kvinnors medianinkomst på 76 procent av männens, men på Gotland är jämställdheten högre än så. Kvinnors medianinkomst på ön motsvarar 84 procent av männens. Med det placerar sig Gotland på en 14:e plats av landets 290 kommuner när det gäller jämställdheten. För 20 år sedan, 1995, var mostsvarande siffra på Gotland 78 procent.

Allra bäst ur jämställdhetssynpunkt var Strömstads kommun, där kvinnors medianinkomst förra året motsvarade 91 procent av männens. I botten hamnade Markaryds kommun, där siffran endast var 66 procent.

– Kvinnor arbetar i högre grad deltid, är i högre grad föräldralediga, vårdar sjuka barn i högre grad och är sjukskrivna själva i högre grad än män. Allt det gör att de får en betydligt lägre inkomst än män. I genomsnitt har kvinnor även lägre lön än män, säger Lena Bernhardtz, jämställdhetsstatistiker på SCB, till Nyhetsbyrån Siren angående det faktum att män fortfarande har högre inkomst än kvinnor.