Ekonomi Delar av det kommande 5G-nätet viks åt mindre företag på landsbygden, rapporterar P4 Kalmar.

Det är för att vi ser att 5G är något mer än snabbare mobilt bredbrand, och det kan vara andra aktörer än våra stora mobiloperatörer som behöver få tillgång till 5G-frekvensen i närtid, säger Anna Beckius, chef för Post- och telestyrelsens enhet för spektrumanalys, till radion.

5G-nätet kommer att rullas ut med hjälp av olika frekvensband och olika typer av master. Industrier, självkörande fordon, sjukhus och tjänster för e-hälsa är några av de aktörer som i framtiden kan komma att behöva det kraftfulla nätet.

Men tanken är också att små företag på landsbygden ska kunna skaffa egna nät – för att på så sätt kunna konkurrera med större aktörer.

Då har de ett helt annat förhandlingsläge, om de kan få tillgång till frekvenserna själva, säger Beckius.