Det har snart gått åtta år sedan en handläggare på byggnadsnämnden gav bygglov för en om- och tillbyggnad av flerfamiljshuset på Visborgsgatan 51. Huset försågs med takkupor och därmed blev takhöjden högre än detaljplanen medger. Jan och Birgitta Alamo är närmaste grannar, men de fick aldrig möjlighet att yttra sig.

Striden om fastigheten som lade Alamos hus i skugga har pågått sedan dess. Den fastighetsmäklare som de anlitat har värderat att deras fastighet sjunkit i värde på grund av bland annat insyn från det högre huset. Grannarna har JO-anmält regionen och för två år sedan riktade de krav på byggnadsnämnden om skadestånd och krävde en förhandling, men ingenting hände.

Nu har Jan och Birgitta Alamo i skriftlig form till regionen förnyat sitt krav på 300 000 kronor plus ränta.

Vi fick inte vara med och tycka någonting från början och huset är fortfarande för högt och för stort, säger Jan Alamo.

Nyligen kom byggföretaget Ruthström&Larsson och regionen överens. Om takkuporna västerut mot Visborgsgatan tas bort betalar regionen 400 000 kronor i skadestånd.

– Då tycker jag att de kan betala mig också, jag har fortfarande inte fått vara med och påverka, säger Jan Alamo.

Han anser att om regionen hade gjort rätt från början hade det stora huset, efter samråd med berörda grannar, kunnat byggas till åt ett annat håll.

– Vi får betydligt mindre kvällssol och havsutsikten vet jag att man inte äger. Men hade huset byggts ut åt andra hållet hade jag haft kvar min utsikt, säger han.