En segdragen tvist slutar - åtminstone halvvägs - lyckligt för småföretagaren Henrik Gustavsson i Linköping. Fallet handlar om huruvida fackförbundet Byggnads kan vara skadeståndsskyldigt för en blockad som drabbade byggfirman i Linköping 2006. Syftet med stridsåtgärderna var att småföretaget skulle teckna ett kollektivavtal.

Domen är logisk och banbrytande. Byggnads stridsåtgärder drev företaget i konkurs, säger Clarence Crafoord, ombud för Gustavsson och chef för Centrum för rättvisa, till TT.

Varken ägaren eller tre anställda ville att firman skulle teckna avtalet. De gick inte med på Byggnads tidigare system med granskningsavgifter, i syfte att täcka kostnaderna för att granska avtalsvillkorens efterlevnad - ett system som senare kritiserades av Europadomstolen.

Principfrågan avgjord

HD har alltså prövat själva principfrågan om det är möjligt att en fackförening - under vissa förutsättningar - kan vara skadeståndsskyldig när stridsåtgärder, såsom blockaden mot byggfirman, kränker en rättighet enligt Europakonventionen.

Så länge det handlar om ekonomisk skada kan fackföreningar bli skyldiga att ersätta, konstaterar HD i mellandomen. Förutsättningen är att stridsåtgärdens omständighet är "kvalificerat otillbörlig".

Byggnads har försökt att tvinga på Gustavsson ett kollektivavtal som underkänts av Europadomstolen. Det finns nog inget mer otillbörligt beteende, säger Crafoord.

Dubbel seger

Men Byggnads ser också domen som en delseger, och pekar på HD:s resonemang att fackföreningar inte kan åläggas ett direkt skadeståndsansvar vid eventuell kränkning av Europakonventionen. Frågan är om ett kvalificerat otillbörligt agerande ligger i vågskålen i just det här målet?

Fallet fortsätter därför i tingsrätten med en prövning i sak.

Vårt agerande var inte "kvalificerat otillbörligt". Strejkrätten är grundlagsskyddad och ger oss rätt att ta till strejkåtgärder för att skydda medlemmars rättigheter och få till stånd ett kollektivavtal, säger förbundsjuristen Anneli Ohlsson Anderbjörk till TT.