Bostadsrättsföreningen har skrivit till Region Gotland att man önskar ett tillägg i detaljplanen för att möjliggöra mer permanent boende på anläggning. Föreningen vill också diskutera möjligheten att köpa marken som föreningen i dag har ett tomträttsavtal på. Tomträtten kostar 400 000 kronor per år och gäller till och med 2028.

– Det är lättare att finansiera olika investeringar om man äger marken. Det är en osäkerhetsfaktor att inte veta vad marken kostar i framtiden och det är svårare att låna pengar, säger Sten Wetterblad, ordförande i Resort Visby.

Restort Visby består av 54 lägenheter och sviter samt 71 bungalows. Det finns också hotell som drivs av Tott hotell AB och en strandrestaurang som hyrs av regionen.

Artikelbild

| Tott hotell.

Hotellet går bra under sommarmånaderna, men under övriga året står anläggningen i stort sett övergiven, enligt Sten Wetterblad.

För att öka lönsamheten vill föreningen ändra uthyrningskonceptet till att mer vara ett lägenhetshotell och bygga om den befintliga hotellbyggnaden för att skapa fler lägenheter.

Ska ni sluta med hotellverksamheten?

– Inte alls, vi vill ha så många vägar öppna som möjligt så att vi kan ha så många aktiviteter året om som möjligt.

Artikelbild

| Tott hotell.

Sten Wetterblad vill inte spekulera i varför hotellverksamheten inte har gått så bra under lågsäsong som beräknat, men han konstaterar att man hade hoppats på betydligt mer konferensverksamhet.

Hur ser planerna ut?

– Vi har inga fastställda planer. Vi vill prata med regionen för att kunna utveckla verksamheten i samklang. Därför hoppas vi att regionen ska komma igång med detaljplanen så snart som möjligt, säger Sten Wetterblad.

Enligt skrivelsen vill föreningen bygga om strandrestaurangen så att den blir vinterbonad och öka sittplatserna inomhus från 20 till 60. Man vill också ha en större reception i byggnaden som ska vara gemensam för hotellet och Norderstrands camping. För att kunna finansiera projektet önskar föreningen köpa även marken där restaurangen står.