Under tisdagen hade Gotlandshem styrelsemöte, där de bland annat gick igenom bokslutet för 2017. Bokslutet visar att Gotlandshem gjorde en vinst på 15,6 miljoner kronor år 2017, jämfört med 3,5 miljoner kronor året innan. Då har de inte räknat med försäljningen av de 924 lägenheter i Visby, Havdhem och När som godkändes förra året, som kommer att inbringa 617 miljoner kronor till bolaget.

– Tack vare försäljningen kommer vi att kunna amortera av en hel del och omstrukturera våra lån och räntor så att vi kan se till så att vi får så låga och stabila räntor som möjligt, säger Gotlandshems ekonomichef Marcus Åslund.

Vad hade hänt om ni inte hade sålt av lägenheterna?

– Då hade vi inte fått loss kapital, och då hade vi behövt låna mer pengar. Men förr eller senare hade vi nått en viss gräns där vi inte hade vi fått låna mer, säger Gotlandshems ordförande Mats Ågren.

En anledning till att bolaget ändå gick med vinst år 2017 är att bolagets hyresintäkter ökade med drygt 4,5 miljoner kronor, vilket beror på inflyttningen i de nyproducerade lägenheterna samt en hyreshöjning. Men den största vinsten gjorde de på kostnadssidan, menar Gotlandshems vd Elisabeth Kalkhäll.

– Vi renoverar och underhåller på ett annat sätt i dag och vi har blivit mer kostnadseffektiva. Men framförallt har vi tagit hem en hel del reparationsarbeten i egen regi, som vi inte längre lägger ut på underentreprenörer, utan som vi gör med egen personal, säger hon.

Bolagets fastighetsförvaltning kostade därmed 11 miljoner kronor mindre än föregående år, trots ökat antal lägenheter.