Det är Region Gotland, Swedbank, Uppsala universitet campus Gotland, Svenska spel samt Gubis (Gotländska utvecklingsbolagen i samverkan) som står bakom arrangemanget.

– Vi vill fånga upp att vi faktiskt har 92 möjligheter, med våra 92 socknar, att växa på Gotland, säger Mia Stuhre, Region Gotland.

Förebilden är ett seminarium i Jönköping med titeln "250 möjligheter" som syftade till att få kommuner med negativ tillväxt att jobba annorlunda.

– För vår del är det viktigt att lyfta fram tillväxtmöjligheten utanför Visby, säger Mia Stuhre.

Programmet för dagen är inte klart än, men det blir seminarier med forskare på området och lokala goda exempel.

– Men det viktigaste är att träffas och byta idéer och dra nytta av att samverka tillsammans. Vårt mål är att minst en person från varje socken ska vara med, säger Mia Stuhre.

Förhoppningen är att "92 möjligheter" ska bli ett återkommande evenemang.