Ansökan handlar om att Nordkalk vill kunna ta ut upp till 3,5 miljoner ton kalksten om året. Mark- och miljödomstolen meddelar sitt beslut i ärendet 27 maj, klockan 13.00.

– Givetvis hoppas vi på ett ja. Vi räknar däremot kallt med att Naturvårdsverket kommer att överklaga den direkt om vi får ett ja, säger Ola Thuresson, platschef vid Nordkalk.

LÄS MER: Stoppad kalkbrytning – sedan minskat naturskydd

I ansökan ingår också vattenavledning till regionens VA-nät. Nordkalk och Region Gotland har tecknat en gemensam avsiktsförklaring om överskottsvatten från Klinthagentäkten. Företaget föreslår att de ska kunna få avleda upp till 300 000 kubikmeter vatten till Region Gotlands VA-nät från täkten.

– Naturvårdsverket meddelade att det inte är deras ansvar att beakta vattensituationen, säger Ola Thuresson.

Processen väntas dra ut på tiden. Ett slutgiltigt besked om hur det blir med tillstånden för brytning i Nordkalks täkt väntas först en bit in på 2020.

– Det är i princip samtidigt som vi räknar med att vi har slut på kalk att bryta, säger Ola Thuresson.

Enligt Nordkalks bedömning om fortsatt verksamhet på Gotland på medellång sikt är företaget i stort behov av ytterligare stenreserver. Företaget levererar främst kalk till den svenska stålindustrin, som använder det i sin tillverkningsprocess.

Blir det ett nej till den nuvarande ansökan väntas neddragningar på Gotland, där man har ett 80-tal anställda.