Sveriges kommuner och landsting, SKL, gör varje år en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, främst gentemot företagare. Rapporten Företagsklimat 2017 visar att Region Gotlands sammanlagda nöjd kund-index (NKI) ökat från 66 till 69 sedan förra årets mätning. Trots ökningen befinner sig Region Gotland fortfarande under NKI-genomsnittet för hela riket, som är 71.

LÄS MER: Tillväxtmål får vänta – till 2020

Även om snittvärdet hos de 159 deltagande kommunerna stigit sedan 2016 så klättrar regionen i rankingen, från plats 120 till plats 107.

– Ett förbättrat företagsklimat är högt prioriterat av den politiska ledningen. Att företagens upplevelse av myndighetskontakterna förbättrats är förstås glädjande, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Efter Lindvalls brandtal – så ska regionen bli bättre

– Det är väldigt positivt att vi får ett kvitto på att det målmedvetna arbetet ger resultat, även om det fortfarande finns mycket att göra, säger regiondirektör Peter Lindvall..

Inom myndighetsområdena brandskydd och serveringstillstånd får Region Gotland höga betyg (NKI 80, placering 27 respektive 28).

Resultatet för bygglov är dock fortsatt i botten. Region Gotland placerar sig på näst sista plats av de 134 kommunerna med resultat på området.

– Det är tyvärr inte förvånande att siffrorna ser ut som de gör. År 2017 innebar starten för ett långsiktigt förändringsarbete, som innebär att vi rekryterar och bygger upp verksamheten nästintill från grunden. Ny personal och nya arbetssätt gör att det tar tid att se effekterna av det men jag är övertygad om att det här arbetet är nödvändigt för att på sikt kunna hålla en bra servicenivå, säger Bo Eriksson, enhetschef på enhet Bygg.