I en ny arbetsmarknadsprognos konstaterar Arbetsförmedlingen att kompetensbristen nu sätter käppar i hjulen för öns företag.

– 25 procent av arbetsgivarna uppger att de haft svårt att hitta rätt kompetens när de sökt personal det senaste halvåret. Och det var under lågsäsong – vilket gör att det förmodlingen är mycket värre för dem nu, säger Arbetsförmedlingens analytiker Jim Enström.

I undersökningen finns tydliga tecken på att kompetensbristen fått konkreta konsekvenser:

* 50 procent av företagen tycker att rekryteringarna tar längre tid.

* 40 procent att befintlig personal får jobba mer.

* 30 procent att rekryteringen helt uteblir.

* 18 procent att de får tackar nej till order.

* 14 procent att planerad expansion skjuts på framtiden.

Värst är det för offentlig sektor med stor brist på till exempel sjuksköterskor och läkare. Inom det privata näringslivet är det byggsektorn, hotell och restaurang, transport samt finansiell verksamhet och företagstjänster som har svårast att hitta personal.

– För de privata företagen är det här ett ekonomiskt tapp. För de offentliga verksamheterna innebär det att det blir mindre producerad välfärd.

Finns det några kalla branscher på Gotland?

– Handeln har lägst brist på arbetskraft. Men det innebär inte att det går dåligt, utan bara att de har lätt att hitta folk.

Lösningen för företagen har blivit att anställa personal som inte har exakt rätt kompetens, eller som inte pratar svenska.

– Arbetsgivarna är mycket mer på tå för att hitta den kompentens de behöver trots att den inte ser ut som de hade tänkt sig, på en del jobb går det utmärkt att jobba även om man bara kan engelska. Byggsektorn har alltid varit duktiga på det, nu gör restaurangerna samma sak, säger Jim Enström.

– Och man rekryterar från andra länder, för arbetskraften är slut.

Hittills syns ingen avmattning i konjunkturen och enligt Arbetsförmedlingen sjunker arbetslösheten under 2019 till rekordlåga 5,7 procent.

Längst från arbetsmarknaden står personer med förgymnasial utbildning och utrikes födda. Men Gotland har få utrikes födda och enligt Arbetsförmedlingen är det centralt att få dem som finns att stanna kvar.

– Vi hade nog hoppats på fler. Gotlands befolkning mellan 16 och 64 år är krympande, så vi behöver fler som kan jobba, säger Jim Enström.