Byggnadsnämnden ska framöver fatta beslut om detaljplanen för kvarteret Sotaren. Tekniska nämnden är en av aktörerna som fått lämna remissvar gällande det samrådsförslag som byggnadsnämnden beslutat om. I förslaget som tekniska nämnden har uppe för beslut under onsdagens sammanträde framgår det att teknikförvaltningen föreslår att utfarten vid Linds ska stängas igen.

– Det gillar jag inte alls. Det påverkar flödet i hela området, för boende, kunder, företagare och leverantörer. Bland annat den tunga trafik som då skall gå igenom Terra novas bostadsområde för att komma till oss och Sweprod. Carl-Johan Stålhammar (ordförande i Stenhuggarens handelsförening och vd Coop Gotland), Magnus Larsson (ägare av Mcdonalds i Visby) och jag har en dialog med regiondirektören Peter Lindvall och har framfört att vi hoppas att de inte tar ett sådant beslut. Det skulle som sagt skada flödet i området för alla parter, säger Alexander Holsner, vd på Växthuset Linds.

Han menar att han varit i kontakt med tjänstemän vid regionen och även polisen i ärendet.

Artikelbild

| Carl-Johan Stålhammar menar att aktörerna på Stenhuggaren borde ha tillfrågats innan tekniska nämnden ska besluta om remissvaret.

– Den respons vi fått är att det inte är någon bra idé att stänga av den vägen, säger Alexander Holsner.

Carl-Johan Stålhammar håller med Alexander Holsner i frågan och är inte särskilt positiv till förslaget:

– Jag kan inte se problemet när man tagit bort att man inte får göra en vänstersväng när man ska ut från Linds. Jag tycker det är dåligt att vi som verkar i området inte tillfrågas innan ett remissvar. Vi vill inte ha ett nytt Skarphäll där det är kaos, säger han.

Patric Ramberg, teknisk direktör vid Region Gotland, säger att det är många som väljer att ta en vänstersväng från Linds – trots att det i dag inte är tillåtet.

Artikelbild

| Patric Ramberg säger att de inte kan fråga alla aktörer varje gång de skriver ett remissvar.

– Vi har sett att det finns en del olycksrisker där vi har en utfart i dag och att det finns många som ändå kör ut vänster där, säger han.

Carl-Johan Stålhammar tycker att ni borde fråga aktörer i området innan ett remissvar lämnas in?

Artikelbild

| Tommy Gardell (S) menar att utfarten behöver stängas av säkerhetsskäl.

– Vi har hela tiden massor med remissvar att lämna in och kan inte göra på det sättet. Om vi skulle kolla med alla kring olika frågeställningar som vi lyfter fram i remissvar, då hade vi inte hunnit med någonting annat, säger Patric Ramberg.

Tommy Gardell (S), ordförande i tekniska nämnden, säger att han själv tycker det hade varit bra om det blev stopp i utfarten vid Linds. I stället föreslår teknikförvaltningen att tekniska nämnden ska besluta om ett förslag kring att en ny rondell byggs vid Biltema till en ny väg och att man därifrån åker vidare in till Linds.

– Det är en farlig utfart och vi tycker att det kan vara lämpligt att hitta en säkrare lösning. Vi vill inte heller ha utfarter på Visbyleden. Jag kan förstå synpunkterna och det får man väga in i det här, säger han.