– Det här är som jag förväntat mig och som jag flaggat för ända från början. Ingen kabel betyder tvärstopp, säger Lars Thomsson (C), nationell vindkraftsamordnare på Gotland.

LÄS MER: Totalstopp för ny elproduktion

Ingen kabel innebär att Gotland inte kan bli det pilotområde för omställning till förnybar energi som regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att utreda.

Artikelbild

| Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande.

– Utan möjlighet att bygga nytt och ansluta nytt så kommer vi ingen vart med någonting. Vi behöver kabeln för att kunna ligga i framkant. Ju längre det här stoppet blir, desto mer halkar vi efter övriga Sverige där omställningen pågår, säger Lars Thomsson.

Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande, tycker att det är olyckligt att Gotland hamnat i det här läget.

– Det är dåligt för Gotland som helhet att vi inte har tillgång till elkabeln, det gör att vi förlorar tid att genomföra det uppdrag som man riktat mot Gotland.

Tror du att det här beskedet kan påverka beslutsfattarna?

Artikelbild

| Andreas Wickman, vd Näsudden Väst AB.

– Jag vågar inte svara på det, men jag tycker att vi har varit tydliga med att det här skulle kunna bli konsekvensen redan i våras och vi har fortsatt att försöka påverka de kananler som vi har tillgängliga sedan dess. Jag tycker att det har varit tydligt, att det är hit vi är på väg, men nu blir det ju ännu tydligare.

Hur påverkar det här näringslivet?

– För företag som redan finns så har vi en bra försörjning av el, där mycket produceras här. Men vi måste ju också klara framtidens utmaningar. Vi har en livslängd på de befintliga elkablarna som inte är evig, den kabel som vi väntat på skulle möjliggöra en utveckling av grön vind- och solel.

– Eftersom lagring av energi ännu är väldigt dyr teknik och i början av sin utveckling så är det kostsamt att göra den typen av investeringar. Om man inte kan sälja elen ut på nätet så är det klart att jag oroar mig för hur snabb vår innovationstakt kommer att vara.

– Vi får det här uppdraget att gå före, vi ska stå för någon form av innovation, men det är svårt när vi inte har någon mjlighet att utveckla ny el och få ut den i ett nät. Det blir ett moment 22, säger Meit Fohlin.

Andreas Wickman, vd för vindkraftsbolaget Näsudden Väst AB, är inte heller förvånad.

– Det är logiskt. Det intressanta är att gränsen mellan konsumenten och Geab är mätarpunkten, vad konsumenten gör på sin sida om mätaren har Geab aldrig haft rätt att lägga sig i. Ett stort vindkraftverk kan de säga nej till att ansluta, men om någon lägger solceller på sitt tak har de ingen rätt att tycka till om, men konsekvensen blir det samma som om man sätter upp nya vindkraftverk.

– För varje solcellsplatta som kommer upp så går det åt mindre och mindre el på Gotland och då betyder det att mer och mer el måste exporteras och det är exportkapacieteten som är begränsad nu när vi inte har någon ny kabel.

Andreas Wickman hoppas att Geabs utspel ska innebära att kabelbeslutet ändras.

– Jag tycker att det är väldigt bra att man får se den fulla konsekvensen av det här och att det kanske kan komma en ändring till stånd lite tidigare. Just nu ligger ju all projektering nere, när det gäller vindkraft i alla fall.

Hur har beslutet att inte bygga en ny kabel påverkat dig?

– Samma dag dag som beskedet kom den 24 maj så fick jag ett antal samtal där man direkt bromsade all vidareutveckling. En tredjedel av arbetet försvann i ett slag för vårt företag, säger Andreas Wickman.