Lantbruksbarometern 2019 presenterades i går hos Tomas Stenhuse på Stenhuse gård i Sanda.

– För många kommer det pressade läget att hänga med ett par år, säger Fredrik Widange, affärsrådgivare på LRF Konslut som står bakom Lantbruksbarometern tillsammans med Swedbank och Sparbankerna.

I Lantbruksbarometern ingår Gotland tillsammans med Östergötland, Örebro och Södermanlands län i Region 2. Områdets lönsamhetsindex har gått från plus 6 under våren 2018 till minus 30, men inför 2020 tror lantbrukarna att lönsamhetsindexet ska förbättras och hamna på runt plus minus noll.

Artikelbild

| Tomas Stenhuse är en av många gotlänningar som tror på förnybar energi. Sedan i somras är hela taket på hans maskinhall täckt av solcellspaneler. På bilden syns även Natalie Tysk, Swedbank och Fredrik Widange, LRF konsult som presenterade Lantbruksbarometern under torsdagen.

– Det handlar om att ta igen för att komma upp i nivå, säger Tomas Stenhuse.

Totalt 100 lantbrukare på Gotland har intervjuats inför Lantbruksbarometern.

– Ingen av de 100 gotlänningarna har för avsikt att sluta med sin produktion, säger Fredrik Widange.

En trend som syns är att allt fler vill samarbeta för att öka sin lönsamhet.

Artikelbild

| Tomas Stenhuse visar hur ”sparrismoppen” fungerar. Planen är att öka produktionen av sparris.

– 45 procent av lantbrukarna vill öka samarbetet med andra lantbrukare, säger Natalie Tysk, kundansvarig på Skog och lantbruk Swedbank.

Den allra vanligaste åtgärden för att öka lönsamheten, både i landet och i region 2, är att effektivisera produktionen, i region 2 planerar drygt 55 procent för det. Drygt 40 procent vill även öka produktionen för att förbättra lönsamheten.

I region 2 uppger en tredjedel av lantbrukarna, lite fler än rikssnittet, att de har tillräckligt god lönsamhet för att täcka alla löpande utgifter inklusive lön. Av dem säger en tredjedel att pengarna dessutom räcker till framtida investeringar.

Under 2018 investerade 55 procent av lantbrukarna i region 2 i byggnader, djurstallar och maskiner. Under 2019 planerar 16 procent att fortsätta investera i maskiner.

Årets lantbruksbarometer visar även på ett intresse av att investera i förnybara källor så som solceller och vindkraft. Något som Tomas Stenhuse redan har gjort. På gården i Sanda odlar han bland annat jordgubbar, sparris, hallon och ramslök. Sedan i juni är hela taket till hans maskinhall täckt med solcellspaneler.

– Med det drivs två kylar och bevattningspump, säger Tomas Stenhuse.

Han har även som mål att investera i en egen frys som ska drivas av solenergi.

– Det som stack ut i barometern var lantbrukarnas vilja att till högre grad bli självförsörjande på el, säger Anders Ahlin, skogs- och lantbruksspecialist, Swedbank.