Under onsdagen valde byggnadsnämnden att säga ja till att ägarna, Gotland investment AB, får lov ta fram ett nytt förslag på detaljplan för att möjliggöra en matbutik i Flexhuset. Ägarna har länge kämpat för att fylla huset med olika aktörer, men dagens detaljplan tillåter inte livsmedelsförsäljning.

– Planerna har bromsats i många år av olika skäl. Nu finns inga formella skäl för att säga nej, säger nämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP).

LÄS MER: Bakslag för planerad matbutik i ny galleria

Tidigare har närheten till båtfabriken Nimbus varit ett hinder, men det är det alltså inte längre.

– Delar av Flexhuset ligger utanför influensområdet, förklarar Karl-Allan Nordblom.

LÄS MER: Björn Jansson ryter till om Flexhuset: "Jag skäms"

Vad betyder det här rent konkret?

– Det innebär att ägarna kan påbörja planprocessen för livsmedelsförsäljning. Om den nya detaljplanen sedan vinner laga kraft kan de börja sälja livsmedel, säger Karl-Allan Nordblom.

– Det är inte någon planändring som är särskilt svår att göra, tillägger stadsarkitekten Christian Hegardt.

När ändringen skulle kunna vara klar går dock inte att säga.