– Vi har en stark koppling till Stockholmsområdet och många med dubbla boenden. Att Gotland blir lite av en förort till Stockholm skapar en dragningskraft, och en stor tillgång på människor som också skapar arbetstillfällen, säger Peter Tumegård på Fastighetsbyrån Gotland.

En annan anledning till de ökade villapriserna är att det byggs få villor.

– När det gäller nya villor är nyproduktionen nästan på noll i Visby med bara en handfull som byggs på det nya A7-området. Sen byggs det lite utanför i anslutning till Visby som till exempel i Västerhejde och Väskinde. Annars är det mest fritidshus som byggs. Om det inte byggs nytt så blir villor en bristvara som i sin tur får priserna att sticka iväg.

Att Gotland har höga villapriser är känt sedan länge, och priserna har stigit konstant.

2013 kostade en villa i snitt drygt två miljoner kronor. 2018 är den siffran drygt tre miljoner, en ökning med 49 procent.. Det är bara Västmanlands län som har en högre procentuell prisutveckling i Sverige med 51 procent, och riksgenomsnittet är 33 procent.

– Generellt sett har det stigit under en längre tid än bara fem år. Folk vill bo vid kusten men samtidigt ha tillgång till service som matbutiker och bensinmackar. Det är därför till exempel de klassiska orterna som Tofta, Burgsvik och Ljugarn har en positiv utveckling.

Marknadsmässigt ser Peter Tumegård ingen annan utveckling än att priserna kommer fortsätta att stiga.

– Det behöver byggas fler villor då fortsatt stigande priser skapar svårigheter för den som vill in på bostadsmarknaden.

Här kan du läsa mer om bostäder!