Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade på torsdagen att ge ledningskontoret i uppdrag att ta upp förhandlingarna med Gotlands Bryggeri igen för att kunna genomföra planerna på ett nytt bryggeri i hamnen i Visby.

– Vår vilja är att vi skall kunna förverkliga avsiktsförklaringen. Det finns en enighet bland alla partier att gå vidare i en förhandling, säger Björn Jansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Parterna har tidigare stått väldigt långt ifrån varandra i förhandlingarna, enligt Björn Jansson. Han tror ändå att man ska komma till en lösning som är gynnsam för båda parter.

– Enda sättet att komma vidare är att förhandla. Det finns en vilja från båda parter, säger han.

Regionen måste få rimligt betalt för marken och för de saneringsarbeten som måste göras innan marken kan bebyggas, förklarar Björn Jansson.

Om parterna kan komma överens kommer förhandlingsresultatet att läggas fram till regionstyrelsen som beslutar om en eventuell affär.