Efter att åklagaren under förra veckan bestämade sig för att inte väcka åtal mot Gothemsgården gällande brott mot Livsmedelslagen efter det köttfusk som företaget misstänks för riktas nu nya brottsmisstankar mot företaget, den här gången för bokföringsbrott. Konkursförvaltaren har nämligen kommit fram till att företagets bokföring innehåller så pass stora brister att man valt att göra en åtalsanmälan om brott till Ekobrottsmyndighetet, vilket Lantbrukets Affärstidning, ATL, rapporterar om. Efter att ha gått igenom bokföringen är konkursförvaltarens slutsats att det inte går att följa Gothemsgårdens verksamhet fram till konkursen.

LÄS MER: Alla bönder blåsta på pengar i konkursen

Konkursförvaltaren vid advokatbyrån DLA Piper Sweden KB lämnade in sin slutredovisning om gällande Gothemsgårdens konkurs under förra veckan. Av den framgick bland annat att det endast var två fordringsägare som får tillbaka pengar, nämligen Almi Företagspartner, som Gothemsgården lånat pengar av, samt Donnia Skinn AB, som höll fårskinn från Gothemsgården i lager.