Den ekonomiska föreningen Rid- och körled Gotland – även kallad HovLeden – avvecklas den 1 juni. Föreningen startades med stöd av EU:s landsbygdsprogram och regionala medel 2004. När den treåriga projektperioden var slut fanns muntliga avtal med omkring 600 markägare; och 60 mil hästvänlig väg var ritad på kartor. Som mest hade föreningen dryga 40 medlemsföretag och knappt 50 stödmedlemmar.

"Var sak har dock sin tid och tiden är en bristvara! Ska man som hästföretagare bli lönsam krävs idogt och tålmodigt arbete med den egna verksamheten. Tiden och engagemanget har de senaste åren inte räckt till för att också driva föreningen framåt", skriver föreningen i ett pressmeddelande.

Rid- och körled Gotland bjuder in till ett informationsmöte på Lövsta klockan 19.00 den 10 maj, i samarbete med LRF.