Den 22 augusti brann ett vindkraftverk som står nära motorbanan Gotland Ring och hydraulolja läckte ut som skadade banan.

LÄS ÄVEN: "Det här är en katastrof för oss"

Gotland Ring och vindkraftverksägarens försäkringsbolag Codan Insurance har inte kunnat komma överens i ansvarsfrågan. Enligt Alec Arho Havrén påstår försäkringsbolaget att det inte skett någon miljö- eller asfaltskada på området och vägrar att betala någon ersättning.

Artikelbild

| Fräsningen av den skadade asfalten på Gotland Ring började den 2 december.

– Att motparten och Codan Insurance bestrider miljöskadan på detta sätt är ansvarslöst och rent ut sagt skamligt. Relevanta parter kommer att väcka talan för detta agerande, säger Alec Arho Havrén i ett pressmeddelande.

Efter diskussioner mellan bolagen anser Gotland Ring att man inte kommer längre och kommer att lämna in en stämning till tingsrätten.

Arbetet att reparera de cirka 700 meter asfalt som skadats av hydraulolja från vindkraftverket påbörjades den 2 december, men på grund av vädret kan asfalteringen påbörjas först i april.

– På grund av Codans och motpartens fördröjningar för att ta provbitar ur asfalten och kontinuerlig disinformation om läget, så fördröjdes arbetet så pass mycket att ingen asfaltering kunde utföras under hösten, säger Alec Arho Havrén.

Reparationen av banan kommer att kosta cirka 6,5 miljoner kronor, enligt Alec Arho Havrén. Sammanlagt kommer företaget att förlora cirka 5,5 miljoner kronor i intäkter under den period banan är stängd.

– Gotland Ring gör dock ändå en vinst för 2015 trots att all verksamhet lades ned efter den 22 aug. Ett rekordår var på väg att materialiseras 2015 genom många beställningar från fordonsindustrin, inte minst sekretessbelagda elbilstester, säge Alec Arho Havrén.