Under tisdagen besökte näringsminister Mikael Damberg (S) Gotland. Under eftermiddagen deltog han i landsbygdssatsningen 92 möjligheter, utöver det hanns det med flera andra punkter på dagordningen. En av dessa var en dragning om den nya kryssningskajen som hölls av Gotlands förenade besöksnärings verksamhetsledare Monica Frisk och Henrik Ahlqvist, terminal manager för Copenhagen Malmoe Port som kommer sköta driften av kajen.

Näringsministern tror att kryssningskajen kommer få stor betydelse för Gotland.

– Jag tror jättemycket på det här, det är en enorm möjlighet för besöksnäringen. Gotland är en av Sveriges pärlor, men som inte alltid syns så mycket. Kryssningskajen kan hjälpa till att marknadsföra ön mer internationellt, säger Mikael Damberg och fortsätter:

Artikelbild

| Mikael Damberg hade under dragningen om kryssningskajen sällskap av David Lindvall (t. h.), gotländsk riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

– Jag har förstått att alla inte älskar det här, så är det med förändring. Men om Gotland inte förstår att man med sin litenhet behöver internationella turister, då kommer Gotland aldrig kunna växa till sig i ekonomisk styrka. Det finns stor potential med kryssningskajen, inte bara för Visby utan för hela Gotland.

Han berömmer vidare öns småföretagare och deras betydelse.

– Gotland är ett småföretagarland och det är småföretagarna som i dag är jobbmotorer och integrationsmotorer in i det svenska samhället.

Mikael Damberg anser att det råder ett gott näringsklimat på ön och att det finns anledning till tillförsikt.

Artikelbild

– Det finns vissa styrkeområden, inte minst digitalisering där det har gjorts tidiga investeringar. Det är väldigt intressant och skapar goda förutsättningar för en ny grupp människor att leva och verka på Gotland.

Dock höjer han också ett varningens finger.

– Man får inte slå sig till ro. Det som är den stora utmaningen för företagarna på ön är kompetensförsörjningen och i viss mån är även bostadssituationen ett tillväxthinder. Att långsiktigt rusta de unga gotlänningarna med god utbildning är enormt viktigt, kanske det viktigaste man kan göra. Det är en kulturförändring man måste jobba med, säger Mikael Damberg.