Det är företaget CMPartner som kartlagt boksluten för Sveriges företag. Siffrorna för Gotland visar att omsättningen ökat markant, med 8 procent. Det är mer än riksgenomsnittet, som ligger på 5 procent. I kronor räknat ökade företagens omsättning med 1,8 miljarder till totalt 25 miljarder kronor. Störst vad gäller omsättning är föga oväntat Svenska Spel, med en omsättning på över 7,7 miljarder kronor. De är också det gotländska företag som har flest anställda. Under 2016 arbetade 1653 personer på Svenska Spel. Det var dock bara en mindre andel av dem som arbetade på ön. Sammantaget har antalet anställda av gotländska företag ökat med fem procent till 10 630 personer.

Även vinsten har blivit större. Resultatet för gotländska företag har enligt kartläggningen ökat med 3 procent. Sammanlagt gjorde de gotländska företagen en vinst på drygt 6,16 miljarder kronor. Men merparten av den siffran kommer från statliga Svenska Spel, som gjorde mer än 4,8 miljarder kronor i vinst och är överlägsen etta även på den punkten.

Kirsten Åkerman är regionchef för Svenskt Näringsliv på Gotland. Hon är försiktigt positiv till den utveckling som kartläggningen visar, men vill inte dra på för stora växlar.

– Mitt generella svar är att det naturligtvis är bra. Men det är viktigt att förstå att det inte är verklighet för alla gotländska företag, säger Kirsten Åkerman.

I de undersökningar av företagsklimat som Svenskt Näringsliv gör varje år brukar Gotland placera sig lågt, i fjol på en 257:e plats. Svenskt Näringsliv har också kritiserat regionen för bland annat avseende offentliga upphandlingar, bygglov och långa handläggningstider. Även i SKL:s enkätundersökning bland företagare om företagsklimatet hamnar Region Gotland i den nedre halvan i rankingen. Men Kirsten Åkerman tycker sig se en positiv ansats från Region Gotlands sida, även om hon anser att problemen kvarstår.

– Jag känner tillförsikt för att det ska kunna bli en konstruktiv utveckling. Förståelsen är nyckeln, och där tror jag att det håller på att lossna lite.

Överlag ser Kirsten Åkerman positivt på framtiden för det gotländska näringslivet.

– Det finns en bra bredd av företagande här och mycket goda förutsättningar att bli en urstark företagarregion om vi möter varandra med kunskap och respekt.