Med 474 röster mot 152 och 40 nedlagda sade parlamentet på onsdagen ja till jätteavtalet som förhandlats fram sedan 2013.

Det här är det största bilaterala avtal som någonsin har gjorts: det är 630 miljoner människor, en tredjedel av världens samlade BNP, två av världens absolut största ekonomier som sänder en otroligt stark signal internt till våra företag och konsumenter och ekonomier att vi öppnar upp för varandra, säger Malmström på telefon från Strasbourg.
Men det sänder också en väldigt stark global signal: att här är vi, vi tror på frihandel, vi tror på rättvis och ömsesidigt gynnsam handel, i en värld där protektionism och ifrågasättande av multilaterala institutioner dominerar.

Mycket trä

När väl de sista formaliteterna är klara kan avtalet träda i kraft, sannolikt från den 1 februari 2019.

För våra företag innebär det att en mängd tullar försvinner – en miljard euro, varje år, säger Malmström, som räknar med stora fördelar för exempelvis svensk träindustri.

EU-parlamentsledamoten Christofer Fjellner (M) håller med.

"Frihandel är avgörande för ett litet och exportberoende land som Sverige. Det här avtalet betyder mer för Sverige än vad många förstår. Det öppnar upp marknader framför allt för skogsindustrin, livsmedelsföretag och verkstadsindustrin", hälsar Fjellner via SMS.

Vänsterkritik

Kollegan Malin Björk (V) är inte lika nöjd.

"Precis som EU:s andra handelsavtal, som till exempel Ceta (med Kanada), så präglas även det här avtalet av storföretagens intressen, på bekostnad av hänsyn till arbetsrätt, miljö och demokrati", skriver Björk i ett uttalande.

Även den gröna partigruppen i parlamentet (Gr/Efa) är kritisk och oroas bland annat över dåligt skydd mot illegalt avverkad skog och konsekvenserna för små japanska mejeriproducenter.

"Vi vill ha handelsavtal, men inte till vilken kostnad som helst", säger en av partigruppens två ledare, tyska Ska Keller, i ett uttalande.

Rättad: I en tidigare version i ett citat av Cecilia Malmströms uppgavs fel belopp för hur många euro det innebär för företagen att en mängd tullar försvinner.