Sjöfart Kryssningsbjässar som står och bolmar avgaser är ett kontroversiellt fenomen i många hamnstäder världen över. För första gången längs Frankrikes medelhavskust ställs nu en befälhavare på ett nöjesfartyg inför rätta för olaglig nedsmutsning.

Den 58-årige amerikanen – som inte officiellt namngivits – var kapten på P&O Azura, ett jättefartyg som kan ta över 3 000 passagerare, när det gästade Marseille i våras. Ett stickprov visade att fartyget använde bränsle med för hög svavelhalt, vilket är billigare men gör avgaserna extra giftiga.

Det anrika rederiet P&O ägs av den stora kryssningsoperatören Carnival, som också anges som part i målet. Kaptenen riskerar ett års fängelse och 200 000 euro i böter i rättegången som inleds på måndagen.

En del städer kräver att fartygen ansluter sig till elnätet, snarare än att låta motorerna stå på tomgång, när de ligger i hamn. Men många destinationer vågar inte ställa sådana krav, av rädsla för förlorade intäkter från kryssningsbranschen.