I mars skrev GT om höga kostnader för gotlänningarnas digitala läkarbesök. Detta berodde på att de största bolagen, Kry.se och Mindoktor.se, båda är knutna till privata vårdcentraler med avtal hos Region Jönköping – som i sin tur faktuerade Gotland för utomlänsvård.

Den situationen har blivit något bättre. De svenska landstingen och regionerna har kommit överens om att det visserligen rör sig om utomlänsvård, när den digitala vårdgivaren har en annan geografisk utgångspunkt, men att det inte kan ses som reguljära läkarbesök.

– De digitala läkarbesöken är sällan så omfattande som de fysiska, så nivån ansågs inte rimlig. Efter två sänkningar av den rekommenderade prisnivån är vi nu nere i en tredjedel av ett vanligt primärvårdsbesök, förklarar hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP).

Artikelbild

| Nämndordförande Stefaan De Maecker (MP).

Tycker du också att ni betalar lagom mycket nu?

– Ekonomidirektörerna i landstingssfären har kommit överens om den här enhetliga hanteringen och jag har ingen anledning att ifrågasätta dem.

Detta innebär att Region Gotlands kostnad per besök för så kallad ”distansoberoende vård” – enkelt uttryckt telefon- eller datalänkvård – har minskat.

Men totalutgiften på området ligger ändå kvar på ungefär samma nivå som för ett år sedan.

Det beror på att själva antalet besök stigit kraftigt under samma tid. Kurvan har viss säsongsmässig variation, men enligt medianen ligger ökningen på omkring 430 procent.

– Siffrorna är egentligen fortfarande blygsamma, men jag tror de kommer fortsätta att stiga. Jag vill gärna se nyanserat på det och det kan vara ett bra alternativ som ger ökad tillgänglighet, men det finns också risker, säger Stefaan De Maecker.

Nämndordföranden är rädd för att tröskeln för när vi söker läkarvård ska bli allt lägre. Vilket kan vara okej om det innebär förbättrad hälsa, men mindre okej om det bara blir dyrare för skattebetalarna.

– Det kommer att bero på hur folk använder de digitala tjänsterna. Om folk börjar söka läkare med bara ett vanligt näsblod och slutar använda telefontjänsten 1177, då kan det bli dyrare för gotlänningarna utan att vi får särskilt mycket viktig vård tillbaka för pengarna, förklarar Stefaan De Maecker.

Han oroar sig även för en ”ganska aggressiv marknadsföring från digitala aktörer”. Stefaan De Maecker ogillar att bolagen försöker locka till sig så många kunder som möjligt, exempelvis via tv-reklam, i stället för att värna om själva vården.

– De digitala lösningarna vi nu ser kan mycket väl utgöra ett välkommet komplement, men de riskerar också att driva på en sjukvårdskonsumtion som inte leder till en bättre hälsa. När sjukvården blir en marknad är det olyckligt, tycker jag.

Dessutom finns frågetecknen kvar gällande kvaliteten hos de nya aktörerna, vilket GT skrev om i mars.

– Detta är en klar felutveckling som öppnar upp för riskkapitalbolagen, sade Gotlands läkarförenings Regina Göbel redan då.

Ett sätt att få något mer kontroll – över både kvalitet och kostnadsutveckling – kan vara att hitta de digitala alternativen på närmare håll. Kanske till och med erbjuda dem själv.

Det är också en tanke som kittlar Stefaan De Maecker.

– Vi måste kunna erbjuda de här tjänsterna i framtiden, men vi skulle kanske kunna knyta dem till en egen vårdcentral. Vi har testat det litegrann och vi erbjuder vissa typer av behandlingar på distans redan nu, berättar han.