Suderhälsan HVB AB i Hamra hade 22 anställda och 8 personer arvoderade när företaget i början av oktober begärde sig självt i konkurs. Det var därmed en av Storsudrets största arbetsgivare. Uppdraget som konkursförvaltare gick till advokat Niklas Körling, Wistrands advokatbyrå i Stockholm. Suderhälsan arbetade med vård och boende för ungdomar och med familjehem.

– Den första tiden efter konkursen var det några aktörer i samma bransch som vi hade kontakt med, men ingen gick vidare. Därför informerade vi berörda kommuner från cirka den 20 oktober om att vi skulle avveckla verksamheten, tyvärr, säger Niklas Körling.

I och med att det socialt sett var en känslig process, där det gällde att hitta alternativ för de berörda familjerna och ungdomarna, fick processen dra ut på tiden. Men efter den gångna helgen har nu all verksamhet upphört.

Jan Bergwall har varit med från Suderhälsans start och var bolagets vd fram till konkursen. Elva års socialt arbete för ungdomar och familjer är nu till ända, vilket han beklagar. Under många år drevs företaget med 20-25 anställda, en omsättning på 17-20 miljoner och ett smärre plus. Det sista räkenskapsåret, 2016, blev det en förlust på 1,35 miljoner kronor och soliditeten gick till negativ. En kontrollbalansräkning upprättades vid en extrastämma när halva aktiekapitalet var förbrukat, helt enligt regelboken. Revisorerna har alltså inte riktat någon kritik mot styrelsen i sin berättelse.

Suderhälsan hyrde sina lokaler från moderbolaget ROÄ Konsult AB, ett bolag som alltjämt är aktivt. Fastigheten, som omfattar 25 000 kvadratmeter är nu till salu, tillsammans med sex lägenheter i en bostadsrättsförening.

– Vi försöker prioritera försäljning till någon som kunde bedriva en liknande verksamhet. Det är i alla fall målet, kommenterar Jan Bergwall som även är styrelseordförande i ROÄ Konsult AB.

– Det har varit några intressenter och tittat, nu ska vi lämna över uppdraget till en mäklare.