Gotlandshem beslutade i slutet av oktober att sälja ett antal fastigheter i sitt bestånd. Totalt handlar det om 923 lägenheter i Havdhem, Visby och När. Köpekontrakten är redan undertecknade, men först efter klartecken från regionfullmäktige kan affärerna fullföljas.

LÄS MER: De köper Gotlandshems fastigheter

Tre fastigheter i Havdhem med totalt 23 lägenheter säljs till Havdhem värme AB för fem miljoner kronor.

Stäven 1 och Bogen 1 på Gråbo i Visby säljs till Kuststaden ö-bostäder för 609 miljoner kronor. Där handlar det om totalt 884 lägenheter.

LÄS MER: Eftersatt underhåll – nya hyresvärden kritiseras

Närfastigheten med totalt 16 lägenheter säljs till Fastigheter i När AB, Finab. Där är priset tre miljoner kronor.

LÄS MER: Gotlandshems försäljning utreds av polisen

Under regionfullmäktiges sammanträde blev debatten lång, om än inte lika lång som under diskussionerna om försäljningen av campushuset.

Brittis Benzler (V) yrkade på avslag eftersom partiet anser att hyresgästerna i Bogen 1 och Stäven får en otrygg tillvaro med en ny, privat ägare. Däremot har man inget emot en försäljning av fastigheterna i När och Havdhem. Hon anser inte att kostnaderna för det stora renoveringsbehovet är skäl nog för en försäljning.

– De senaste tio åren har Gotlandshem renoverat sina fastigheter för cirka 1,3 miljarder kronor. Återinvesteringsbehovet på de här fastigheterna under en trettioårsperiod är ungefär en miljard kronor. Det är inte orimligt att de rustar även de här fastigheterna, säger Brittis Benzler och fortsätter:

– I allmännyttan kan alla köa på samma villkor. Hos Gotlandshem kan nästan vem som helst får en lägenhet, de ställer inga höga krav på inkomst och accepterar även personer som får bidrag. Vi vet inte säkert vad som händer med hyresgästerna när de säljer de här lägenheterna.

Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande, håller inte med.

– Det är positivt att vi får in fler aktörer på landsbygden och vi får även in ännu en stark aktör i Visby. Den här försäljningen innebär att vi tar ansvar för att det finns hyresrätter även i framtiden, säger hon.

I och med att regionfullmäktige godkänt affären kommer fastigheterna i Havdhem och När att överlåtas till de nya ägarna den 15 januari. Stäven och Bogen på Gråbo i Visby kommer att överlåtas den 3 april.

Beslutet klubbades igenom efter votering.