Fram till år 2012 fanns en kiosk i huvudentrén till Visby lasarett, som drevs av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Den lades dock ned på grund av dålig lönsamhet, och i dag finns Apoteket i den lokalen.

Sedan dess har måltidsförsörjningen på lasarettet haft en kioskvagn där man säljer tidningar och godis. Men nu kan alltså en tvättäkta kiosk vara på väg tillbaka. En diskussion förs mellan teknikförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i frågan. Enligt förvaltningarna såddes fröet om en ny kiosk efter att det inkommit ett medborgarförslag där en privatperson lade fram att många saknar en kiosk på sjukhuset.

– I och med att medborgarförslaget kom in så ventilerar vi frågan om en kiosk. Man tittar på möjligheten om det går att göra eller inte, berättar Björn Sandqvist, chef för fastighetsförvaltningsavdelningen.

Han vill understryka att ingenting är klart, men att det finns en levande diskussion. En tänkbar plats skulle kunna vara inne till höger i entrén där det i dag finns låsbara skåp.

– En tänkbar kiosk borde ju ligga i entrén i närheten av receptionen, apoteket och matsalen. Det vore såklart bra för patienter och personal om det fanns en kiosk, säger Björn Sandqvist.

Att anlägga en kiosk i regionens lokaler är dock inget man gör över en natt. Det ska bland annat utredas på olika vis och vara förenligt med sjukvårdens policy. Om det blir en ny kiosk, och om den i så fall ska drivas av regionen själv eller av en extern aktör, är inte bestämt.