Under torsdagen höll Gotlands förenade besöksnäring sin årsstämma och två nya ledamöter valdes in i styrelsen. De nya styrelseledamöterna är kokboksförfattaren Ulrika Davidsson och Göran Hult, vd Gotlandsbuss, som valdes in på två år. Jessica Hermansson och Stefan Liljestrand lämnade styrelsen.

Övriga styrelsemedlemmar: Carin Sjöberg (ordförande), Menette Von Schulman, Mikael Erixon, André Lundholm (vice ordförande), Christer Bruzelius, Lena Bell (kassör) och Håkan Ahlsten.