Ekonomi Fjärde kvartalet gick något sämre än väntat för den amerikanska läkemedels- och konsumentprodukttillverkaren Johnson & Johnson (J&J).

Omsättningen för läkemedelsenheten steg 3,5 procent till 10,55 miljarder dollar. Det kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 10,63 miljarder, enligt en sammanställning av prognoser från Refinitiv.

Den totala försäljningen under kvartalet steg 1,7 procent till 20,75 miljarder dollar, mot väntade 20,8 miljarder.

Nettovinsten steg till drygt fyra miljarder dollar, 1:50 dollar per aktie. Det kan jämföras med drygt tre miljarder, 1:12 dollar per aktie, ett år tidigare.

Exklusive engångsposter blev vinsten 1:88 dollar per aktie, vilket var marginellt bättre än väntat.