Företaget Lantz järn och metall transport ABhar anmält att det vill hantera farligt avfall i Österby, på fastigheten Visby Takplåten 3. Åkeriet vill lagra, sortera och bearbeta ickefarligt avfall samt lagra farligt avfall. Miljö- och hälsoskyddsnämnden diskuterade det här under tisdagens sammanträde och kom fram till att ge klartecken.

– Vi har funderat lite på om det är en bra plats, i ett vattenskyddsområde. Samtidigt är det redan i dag planerat som industrimark enligt detaljplanen. Så vi har gjort bedömningen att med de försiktighetsmått vi sätter upp och att man ska rapportera och reglera hur transporter ska ske, bland annat göra bullermätningar och minimera risken för att det ska påverka grundvattnet och de som bor i närheten, säger Isabel Enström (MP), ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Nämnden väljer alltså att gå vidare med ärendet och ska utvärdera det hela successivt, inte minst med tanke på de som bor bara ett 50-tal meter från den aktuella fastigheten.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden skriver i sitt beslut: "Förutsatt att buller från verksamheten begränsas så att ljudnivån vid närliggande bostäder inte överstiger angivna riktvärden samt att verksamheten uppfyller de försiktighetsmått som anges i övrigt, anser MHN att planerad verksamhet kan bedrivas på platsen. Detta beslut hindrar inte MHN, om så krävs i framtiden, att ställa krav på ytterligare försiktighetsåtgärder."

Följ Helagotland.se på Facebook för senaste nytt om Gotland – där kan du även kommentera och diskutera våra artiklar.