Planerna har varit kända under en tid – men under onsdagen beslutade regionstyrelsen att direktanvisa mark till Gotlandshem. Den nya marken som tilldelas Gotlandshem ligger på fastigheten Visby Gråbo 1:3.

"Regionstyrelsen beslutar att godkänna direktanvisning av del av fastigheten Visby Gråbo 1:3 till Gotlandshem. Områdets avgränsning får fastställas inom ramen för kommande planarbete. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram markanvisningsavtal, som även omfattar studentbostäder. Byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja planläggningen med Gotlandshem som utförare", skriver Region Gotland i ett pressmeddelande.

Området är på 29 400 kvadratmeter och Gotlandshem beräknar att det kan bli runt 100 nya lägenheter. Gotlandshem har hittills planerat för 290 nya lägenheter fram till 2020.

Artikelbild

"AB Gotlandshems ägardirektiv anger att AB Gotlandshem ska färdigställa 400 lägenheter mellan 2015-2020", skriver Region Gotland vidare i pressmeddelandet.

Därmed kommer troligen Gotlandshem framöver att presentera var ännu fler lägenheter ska byggas.